Beklenen Atama Sonuçları Açıklandı!

19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:04

Öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla 10-17 Temmuz arasında yapılan tercihlerin sonuçları açıklandı.

Beklenen Atama Sonuçları Açıklandı!
 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)  öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla sözleşmeli olarak 20 bin öğretmen alacağını duyurmuştu. Tercih sonuçları 17 Temmuz ‘da sona ermişti. Heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sonuçlar 19 Temmuz (bugün) 16.30’da Milli Eğitim Bakanlığı sitesinde açıklandı. 
Tercihlerden sonra maddelerdeki koşullara uygun olan öğretmen adayları sözleşmeli birer öğretmen olabilecekler. Şartlar ise;
1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
1.2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
1.3. Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
1.4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
1.5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
1.6. 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
1.7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
1.8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

Yorum Gönder