İş güvenliği‘nde cezalar 2 katına çıkarıldı

23 Nisan 2015 Perşembe 11:13

Sayısı yaklaşık 680 bin olan Çok tehlikeli ve tehlikeli işyerlerinde, 1 Ocak 2014’te itibariyle iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu başlamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünden aldığımız verilere göre sadece 205 bin işyerinin bu zorunluluğu yerine getirdiğini görmekteyiz.

İş güvenliği‘nde cezalar 2 katına çıkarıldı
İş Güvenliği taslağında İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve hemşire çalıştırmayan işverenlere koşullu af getirilmesi gündemdeydi. Tasarıya göre Altı ay içerisinde işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve hemşire çalıştırma yükümlülüğünü yerine getiren işverenlere kesilen her biri için en az 200 bin liradan başlayan cezalar affedilecekti.

TBMM Genel Kurulu’nda Meclis tatile girmeden yasalaştırılması öngörülen İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Yasa tasarısı milyarlarca liraya ulaşan cezayla karşı karşıya bulunan 470 bin dolayında işverene nefes aldıracaktı.

OSGBDER Genel Başkanı Cengiz İmeci, TBMM Genel Kurulu’nda gece geç saatlere kadar süren görüşmeler neticesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Tasarısında kabul edilmesi kesin gözüyle bakılan ve yaklaşık 470 bin işyerine af getirecek düzenleme son anda tasarıdan çıkarılarak 6645 Sayılı kanun kabul edildiğini hatırlatarak, Cumhurbaşkanı’nın onaylamasının ardından 23 Nisan 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren kanun ile İş Güvenliğinde çok önemli değişikliklere yer verildiğini belirtmiştir. Ayrıca Cengiz İmeci yaptığı açıklamada; 6331 sayılı kanunun çıkış felsefesi rehberlik öncelikli olmasına rağmen, iş kazalarında istenen azalışın olmaması nedeniyle caydırıcılığı hedefleyen ağır para cezalarının kanuna eklenmesi ile rehberlik anlayışından uzaklaşıldığına dikkat çekmektedir.

OSGBDER Genel Başkanı Cengiz İmeci, para cezaları çalışan sayısı ile iş yerinin tehlike sınıfına göre yüzde 100'e kadar artırılacağını ve İşin durdurulması halinde, durdurmaya sebep olan fiilden dolayı idari para cezası uygulanmayacağını belirtti.

Kanuna göre, işverene teknik rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirleyecek ve işverene yazılı olarak bildirecek.

Özellikle Soma ve Ermenek facialarının sonrasında koruyucu ekipman kullanımında bir takım standartlar ve CE belgeli ekipman kullanım zorunluluğu getirilmiştir.

İş yerinde durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren veya işveren vekillerine 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Ölümlü iş kazası meydana gelen maden işyerlerinde, kusuru yargı kararıyla tespit edilen işveren, 2 yıl süreyle kamu ihalelerinden yasaklanacak.

Kanunla, nitelikli iş gücü istihdamıyla iş sağlığı ve güvenliği ortamının geliştirilmesi, iş kazalarının azaltılması ve verimliliğin artırılmasını hedefleyen düzenlemelere gidiliyor. Buna göre, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, standardı yayımlanan ve tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay sonra kanundaki esaslara göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacak.



OSGBDER Genel Başkanı ve köşe yazarımız Cengiz İmeci, af düzenlenmesinin tasarıdan çıkarılarak kabul edilmesi ile birlikte iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmesi yapmayan yaklaşık 470 bin işyerine geriye dönük her ay için 12.500 TL kesileceğini açıkladı. Cengiz İmeci, bu durumda her bir işyerinin 2014 Ocak ayından bu yana yaklaşık 200 bin TL ceza ödemek zorunda kalacaklarını belirtti. OSGBDER Genel Başkanı Cengiz İmeci, her hangi bir ceza ile karşılaşmamak için işyerlerinin bir an önce OSGB ile anlaşma yaparak bu sorumluluklarını yerine getirmelerini önerdi.
Anahtar Kelimeler osgbiş güvenliği

Yorum Gönder