Reçete Sisteminde Yeni Dönem

18 Aralık 2014 Perşembe 15:35

Reçete Bilgi Sisteminin işlerliği artırılarak kontrol altına alınacak.

Reçete Sisteminde Yeni Dönem
Sağlık Bakanlığının sorumluluğunda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile birlikte, Reçete Bilgi Sisteminin işlerliği artırılarak, akılcı ilaç kullanımı konusunda il bazında değerlendirmeler yapılacak, tüm hekimlerin reçeteleri kontrol edilecek.


Hekimlere yazdıkları reçeteler hakkında bilgi verilecek, riskli olduğu tespit edilen ilişkiler ve işlemler için uyarı, cezai işlem şeklinde bir mekanizma oluşturularak, işletilecek.

Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan ve program koordinatörlüğünü Kalkınma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının yürüttüğü Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planı'nda, sağlık harcamalarının etkinleştirilmesi başlıklı bölümde, akılcı ilaç kullanımının yaygınlaştırılacağına dikkat çekildi.

Eylem Planı'na göre, Sağlık Bakanlığının sorumluluğunda yapılacak çalışmalar kapsamında, akılcı ilaç kullanımına ilişkin bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecek.

Akılcı ilaç kullanımına ilişkin sempozyumlar, çalıştaylar ve kampanyalar düzenlenecek. "www.akilciilac.gov.tr" web sitesinden ve sosyal medya üzerinden bilgi paylaşımı sürdürülecek ve bilgilendirme amaçlı materyaller hazırlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla velilerin ve öğrencilerin bilinçlendirilmesi sağlanacak. Ürün tanıtım elemanlarına yönelik akılcı ilaç kullanımı konusunu da içeren yeterlilik eğitimi verilecek, sağlık hizmet sunucularına yönelik akılcı ilaç kullanımı eğitimleri tertip edilecek.

Çalışmalarda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve ilaç sektörü ile birlikte çalışacak.

REÇETE BİLGİ SİSTEMİNİN İŞLERLİĞİ ARTIRILACAK

Öte yandan, bu kapsamda akılcı ilaç kullanımına yönelik izleme ve değerlendirme faaliyetleri yürütülecek.

Sağlık Bakanlığının sorumluluğunda SGK ile birlikte yapılacak çalışmalar kapsamında, Reçete Bilgi Sisteminin işlerliği artırılacak, akılcı ilaç kullanımı konusunda il bazında değerlendirmeler yapılarak, tüm hekimlerin reçeteleri kontrol edilecek.

Hekimlere kendi reçeteleriyle ilgili bilgilendirme yapılacak ve yıllık değerlendirme sonuçları raporlanacak. Hekimlerin kendi reçetelerine ilişkin bilgilendirilmelerine ek olarak, riskli olduğu tespit edilen ilişkiler ve işlemler için uyarı, cezai işlem şeklinde bir mekanizma oluşturularak, işletilecek.

Yorum Gönder